Veteran

FKIF's senior og veteran afdeling tilbyder 7 niveauinddelte træningsgrupper (A, B, C, D, E, F eller T). Træningsgrupperne er uden træner, men styres af en gruppeleder, der styre slagets gang og laver et kampprogram.

Træning er tirsdag, torsdag og lørdag - afhængigt af gruppen. 


Placering af den enkelte spiller i en gruppe foretages af gruppeudvalget. Gruppeudvalget består af gruppelederne og repræsentanter fra bestyrelsen.

Grupperne er inddelt efter flg. kriterier:

 • Spillestyrke (A og B er de stærkeste grupper)
 • Alder
 • Antal kvinder/piger i den enkelte gruppe
 • Personlige relationer 
 • Antal spillere i gruppen.

Grupperne spiller henholdsvis tirsdage og torsdage:

 • A og B træner torsdag
 • C, D og E træner tirsdag
 • T (onserne) træner med i gruppe D og/eller E og har derudover egen træningstid på Johannesskolen.
 • F er en nybegynder gruppe, som spiller lørdag eftermiddag. Der er tilknyttet instruktører til denne gruppe.

Derudover er der fritræning lørdag eftermiddag for alle. F’erne træner dog for sig selv.
Træningspassene er på 1,5 timer, og vi tilstræber, at grupperne ikke er større end, at alle får minimum 1 times spilletid pr træningspas. Ofte er det dog sådan at man sagtens kan få lov at spille i 1,5 time.


Organiseringen af kampene forestås af en gruppeleder. Vi anvender Holdsport til tilmelding og afmelding til træning og lægger stor vægt at man anvender Holdsport.

I sæsonen 2023-24 har vi tilmeldt følgende hold til veteran turneringen:

 • 2 stk 40+ hold
 • 3 stk 50+ hold
 • 3 stk 60+ hold
 • 2 stk 70+ hold (damerne skal blot være over 60)

Det vil give veteraner rig lejlighed til at komme ud og spille holdkampe. De spillere som ikke er veteraner (dvs under 40 år) kan komme i betragtning til klubbens seniorhold.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så ræk ud til David (profil nedenfor)

Profile Image
David Rasmussen