Målsætning

Indledning

FKIF har i mange år fungeret efter klubbens love, uskrevne regler og daglig praksis, samtidig med, at det ikke har været nedskrevet, hvad vi egentlig vil med klubben. På generalforsamlingen i 2001 blev det derfor vedtaget at nedsætte et målsætningsudvalg med en bred repræsentation fra klubben: Elitespillere, veteraner, ungdomsrepræsentanter osv. Udvalget har haft til opgave at få nedskrevet og formaliseret en lang række områder og funktioner, som er vigtige i klubbens daglige arbejde. Desuden er der fastlagt en række mål, som peger fremad, og som viser, hvor FKIF ønsker at bevæge sig hen.

Det er resultatet af dette arbejde, du nu sidder med.

Ved at politikker og målsætninger nu er nedskrevet, bliver det muligt for alle klubbens medlemmer at få kendskab til, hvad det er for en klub de er medlem af, og hvad klubbens mål er. FKIF bliver ligeledes uafhængig af enkeltpersoners viden. Endelig er det hensigten at kunne “reklamere” over for eventuelt kommende medlemmer.

Der er i alt 10 delbeskrivelser, hvoraf de 9 er opbygget på følgende måde:


Baggrund

Beskriver historie og fakta og baggrunden for at have denne delmålsætning. Desuden kan vores forhold til hallen, kommunen, nærsamfundet osv. være beskrevet her.


Politik

Beskriver, hvad vi gerne vil stå for, og hvad vi vil opnå. Politikkerne skal være så generelle, at de kan gælde i lang tid.


Målsætning

Beskriver konkret, hvad vi vil gennemføre i det kommende eller måske de kommende år. Målsætningerne skal selvfølgelig være målbare – og dermed mere konkrete end politikkerne. Målsætningerne skal justeres med regelmæssige mellemrum.

De 10 delbeskrivelser har følgende overskrifter:

Ungdom (side 5)

Overgang fra ungdom til senior (side 7)

Seniorer og veteraner (side 9)

Elite (side 11)

Turnering og holdkampe for ungdom (side 12)

Turnering og holdkampe for seniorer (side 13)

Image (side 15)

Kommunikation (side 17)

Økonomi (side 19)

Ansvar og beføjelser (side 21)

Sidste del “Ansvar og beføjelser” følger ikke den beskrevne model. Men da de enkelte delbeskrivelser indeholder referencer til mange roller og funktioner i klubben, er det nødvendigt at beskrive FKIF’s organisation og dermed, hvem som har hvilke ansvar og beføjelser. Ellers vil det ikke være muligt at forstå alle sammenhænge.

Som det vil fremgå ved læsningen, så er der mange konkrete målsætninger, som skal gennemføres. Det er bestyrelsens opgave at fremlægge en handlingsplan for at gennemføre de enkelte målsætninger.

God fornøjelse med læsningen.

Efter gennemgang på Generalforsamlingen i april 2003 og efterfølgende debatmøde i august 2003 er der blevet foretaget få redaktionelle ændringer.