Trænerteam 2019/2020

Jonas Rasmussen og Mads Sørensen er trænere i FKIF i sæsonen 2019/2020. Jonas er ansvarlig for holdsætningen på 1.- og 2. holdet og står for træningen mandag for TR1 og TR2, samt udarbejde program til torsdagstræningen.

Mads Sørensen er assisterende træner og er ansvarlig for holdopsætningen på 3.-, 4.- og Serie 30 holdet og står for træningen onsdagen for TR1 og TR2.

Træningsgrupper

Gruppe TR1: Spillere på 1. og 2. holdet 
Gruppe TR2: Spillere på 3.-, 4.- og Serie 30 holdet 

Forventninger til holdkampsdeltagelse

Det forventes, at alle spillere tilknyttet seniorafdelingens træningsgrupper spiller holdkampe på et seniorhold. Det er holdledernes ansvar at koordinere spillernes holdkampsdeltagelse.

Travlhed med arbejde, studier og almindelig dagligdagsudfordringer kan i perioder forhindre enkelte spillere i at deltage stabilt til træning. Dette bør dog ikke forhindre en spiller i at stille sig til rådighed for FKIF i holdturneringen.

Træning er 2 gange pr. uge. Holdkampe er i gennemsnit 1 gang pr. måned. Lidt oftere hvis man er 1. eller 2. holdspiller. 

Det vigtige er at minimere afbud til holdkampe, da det er tidskrævende for holdlederne og trænerne at rykke rundt på spillerne. Individuelle aftaler kan aftales med trænerteamet

Holdsætningsprocedure

Alle seniorspillere er tilknyttet 2 hold på Holdsport. Man bedes melde sig ”til rådighed” eller ”afmelde” sig inde på begge hold på holdsport. Truppen til en holdkamp vil blive meldt ud ca. 1 uge før kampdato.

Ved ferie bør spillerne videregive dette til holdlederne og trænerteamet i god tid, så der kan rykkes rundt på spillerne.

Retningslinjer for seniortræning

Spillere skal huske at tilmelde eller afmelde sig den træning, de er udvalgt til via Holdsport. Man kan kun tilmelde sig træninger, man er tilknyttet. Det er vigtigt, at spillerne overholder de træningsgrupper, som de er tilknyttet, så trænerne kan tilrettelægge træningen på forhånd. 

Tilmeldingstidspunkt for træning skal ske senest klokken 12:00 på dagen. Eventuelle tilmeldinger/afbud efter klokken 12:00 skal meddeles direkte til den pågældende træner.

Jævnlig evaluering

Spillere vil løbende blive evalueret i forhold til træningsgrupperne (TR1 og TR2 træningerne). Har en spiller vist stort fremskridt niveaumæssigt og fremmødemæssigt, vil spilleren sandsynligvis blive flyttet til en træningsgruppe med højere niveau. 

Har en spiller været fraværende til træning mange gange vil spilleren sandsynligvis blive rykket til en anden træningsgruppe, så mere motiverede spillere kan få en bedre plads på træningen. 

Vi vil i sæson 2019/2020 forsøge at være konsekvente med vores evalueringer af træningsgrupperne, således at der dannes optimale træningsgrupper med stabilt fremmøde til alle træninger.

Aktivitetskalender

Vi vil promovere alle aktiviteter både via Holdsport og vores lukkede gruppe på Facebook. Her vil man kunne finde datoer for arrangementer, spillermøder, SU-møder (som vil være de møder, hvor træningsgrupperne evalueres), fester osv.

Seniorafdelingens holdledere

Information om holdlederne kan man finde herinde: http://fkif.dk/index.php/holdturneringen. Holdlederne, Seniorudvalget og trænerteamet har igennem sæsonen et tæt samarbejde og gør en stor indsats for at skabe de bedste rammer for klubbens spillere. Har du spørgsmål til hvilket hold, som du kan spille på, kan du altid tage fat i en af holdlederne. 

Seniorudvalget kan ses på linket

Velkommen til en ny og spændende sæson i FKIF