Veteran og senior afdelingen

David 1

 DAVID RASMUSSEN
   Veteranformand

Veteraner og senior spillere som ikke er en del af (fordi man enten ikke har lyst eller har styrke til det) den organiserede seniortræning med tilknyttet træner er tilknyttet én af 7 grupper (A, B, C, D, E, F eller T), hvor der primært spilles tirsdag eller torsdag. Dog spiller gruppe F også lørdag.

Placering af den enkelte spiller i en gruppe foretages af gruppeudvalget.  Gruppeudvalget består af gruppelederne og repræsentanter fra bestyrelsen.

Grupperne er inddelt efter flg. kriterier:

 • Spillestyrke (A og B er de stærkeste grupper)
 • Alder
 • Antal kvinder/piger i den enkelte gruppe
 • Personlige relationer (par vil gerne spille i samme gruppe, selvom der måske er styrkeforskel, de som spiller på samme
 • hold i turneringen vil måske også gerne spille sammen osv).
 • Antal spillere i gruppen.

Grupperne spiller henholdsvis tirsdage og torsdage:

 • A og B træner torsdag
 • C, D og E træner tirsdag
 • T (onserne) træner med i gruppe D og/eller E og har derudover egen træningstid på Johannesskolen.
 • F er en nybegynder gruppe, som spiller lørdag eftermiddag. Der er tilknyttet instruktører til denne gruppe.

Derudover er der fritræning lørdag eftermiddag for alle. F’erne træner dog for sig selv.
Træningspassene er på 1,5 timer, og vi tilstræber, at grupperne ikke er større end, at alle får minimum 1 times spilletid pr træningspas. Ofte er det dog sådan at man sagtens kan få lov at spille i 1,5 time.
Organiseringen af kampene forestås af en gruppeleder (kan findes andet steds på hjemmesiden). Vi anvender Holdsport til tilmelding og afmelding til træning og lægger stor vægt at man anvender Holdsport.

I sæsonen 2021-22 har vi tilmeldt følgende hold til veteran turneringen:

 • 3 stk 40+ hold
 • 5 stk 50+ hold
 • 2 stk 60+ hold

Det vil give veteraner rig lejlighed til at komme ud og spille holdkampe. De spillere som ikke er veteraner (dvs under 40 år) kan komme i betragtning til klubbens seniorhold (se andet steds).

Kontakt mig endelig for at komme til en prøvetime eller 2. Så kan vi sammen finde ud af hvilken gruppe du skal indplaceres i, så badminton bliver så sjovt som muligt.