I henhold til den nye lovgivning, er også FKIF som klub forpligtet til at gøre rede for de oplysninger vi har på jer medlemmer.

Du kan bruge dette link for at læse hvordan FKIF håndterer disse

Bestyrelsen