Trænerteam
Jonas Rasmussen og Mads Sørensen er trænere i FKIF i sæsonen 2019/2020. Jonas vil være ansvarlig for holdsætningen på 1.-, 2.- og 3. holdet og vil stå for træning mandag på TR1 og TR2 samt om torsdagen på TR1.

Mads assisterer Jonas med holdsætningen og er træner om onsdagen på TR2 og TR3 samt hver fjerde fredag (sidste fredag i måneden), hvor både TR1, TR2 og TR3 er velkomne til træningen.

Træningsgrupper
Gruppe TR1: 15-20 spillere. Primært 1.-2. hold
Gruppe TR2: 25-30 spillere. Primært 3.-4. holdet + reserver til 2. holdet
Gruppe TR3: De resterende 30-40 spillere, dvs. dem der dækker 5.-6. holdet men også spillere, der ikke træner og spiller holdkampe særlig ofte.

Forventninger til holdkampsdeltagelse
Først og fremmest!
Det er en forventning, at alle spillere tilknyttet seniorafdelingens træningsgrupper spiller holdkampe på et seniorhold. Dette kan ikke understreges tydeligt nok!

Travlhed med arbejde, studier og almindelig dagligdagsudfordringer, kan i perioder forhindre enkelte spillere i at deltage stabilt til træning. Dette bør dog ikke forhindre en spiller i at stille sig til rådighed for FKIF i holdturneringen.

Træning er 2 gange pr. uge. Holdkampe er i gennemsnit 1 gang pr. måned! Lidt oftere hvis man er 1. eller 2. holdspiller.

Skulle enkelte spillere have forpligtigelser i weekenderne (som f.eks. arbejde) er SU meget villige til at lave individuelle aftaler, hvor man fast spiller på det samme hold eller spiller på aftalte datoer. Det vigtige er, at vi minimerer afbud til holdkampe, for dem har vi haft alt for mange af gennem tiden. Individuelle aftaler vil blive aftalt i samarbejde med trænerteamet.

Holdsætningsprocedure
Alle seniorspillere vil i den kommende sæson være tilknyttet 2 hold. Man bedes melde sig ”til rådighed” eller ”afmelde” sig inde på begge hold på holdsport. Truppen til en holdkamp vil blive meldt ud ca. 2 uger før kampdato.

5.+6. holdet vil så hvidt muligt bestå af faste trupper. Hvilke spillere der bliver tilknyttet 5.+6. holdet aftales med trænere og holdledere.

Rotationsregler, principper og sanktioner
Der vil også i den kommende sæson være træningsrotation i seniorafdelingen.
Strukturen vil ligne den fra tidligere med grupper på ca. 6 spillere, der hver 3. uge roterer til den underliggende træningsgruppe. Det er vigtigt, at man møder op, når man roterer til underliggende træningsgrupper. Dette er nødvendigt for, at FKIF kan skabe 3 rigtig attraktive træningsgrupper med masser af kvalitet.

Spillere skal huske at tilmelde eller afmelde sig den træning, de er udvalgt til via holdsport. Man kan kun tilmelde sig den træning, man er knyttet til. Møder en spiller op til træning uden at have tilmeldt sig, vil vedkommende ødelægge trænerens forberedelser og dermed reducere kvaliteten af træningen for alle på holdet!

Tilmeldingstidspunkt for træning er som udgangspunkt kl. 15.00 på dagen for træningen, og vi skal blive endnu bedre til aktivt at benytte holdsport til til-/afmelding af træning, så vi kan sikre trænerne det optimale udgangspunkt for at lave en god træning! Efter kl. 15.00 vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig træning samme dag. Har man ikke fået tilmeldt sig træningen til tiden, kan man kontakte træneren og måske komme på træningen alligevel.

Jævnlig evaluering
Til den kommende sæson vil spillere blive evalueret ca. hver anden måned i forhold til træningsgrupper (TR1, TR2 og TR3 træningen). Har en spiller vist stort fremskridt niveaumæssigt og fremmødemæssigt, vil spilleren sandsynligvis blive flyttet til en træningsgruppe med højere niveau. Har en spiller været fraværende til træning mange gange og i øvrigt ikke rykket sig niveaumæssigt, vil spilleren sandsynligvis blive rykket til en anden træningsgruppe, så mere motiverede spillere kan få en bedre plads på træningen. Datoerne for hvornår evalueringerne vil finde sted vil figurere på holdsport i vores aktivitetskalender - et andet nyt tiltag i den kommende sæson.
Ingen spillere vil skifte træningsgruppe på andre tidspunkter end på disse datoer. Hvem der skal skifte gruppe besluttes af trænerteamet og SU.

Hvad kvalificerer en spiller til skift af træningsgruppe?

  • eks. hvis en spiller på TR2 gentagne gange viser sig bedre end en spiller på TR1, kan de bytte plads
  • Hvis en spiller ikke spiller holdkampe eller træner stabilt kan han/hun blive rykket på en lavere træning og en anden vil overtage vedkommendes plads.

Vi vil i sæsonen 19/20 forsøge at være konsekvente med vores evalueringer af træningsgrupperne, således at der dannes optimale træningsgrupper med stabilt fremmøde til alle træninger!

Aktivitetskalender
I den kommende sæson vil vi bruge holdsport aktivt som aktivitetskalender. Vi vil lave en gruppe, hvor alle aktiviteter skrives i. Her vil man kunne finde datoer for arrangementer, spillermøder, SU-møder (som vil være de møder, hvor træningsgrupperne evalueres), fester osv. Vi håber i SU, at dette tiltag vil skabe en større gennemsigtighed omkring klubben.

Holdledere til næste sæson
Holdlederne vil være at finde her på sitet, så snart alle har meldt tilbage. Inden sæsonstart vil der være et møde med alle holdlederne, hvor vi skal se på de forskellige regler for holdturneringen, så alle er klædt godt på. Det skal nemlig være helt slut med protester og bøder.
Det vil vi i SU sætte stor pris på.